INFORMACIJE IN SPOROČILA

Vsem obiskovalcem namenjam središče za napotke. Lociranoje na spletni strani NIKE-PIKE in dosegljivo kadarkoli.
Uporaba vseh podatkov, napotkov, gradiv in drugega je za vse obiskovalce spletne strani kot vedno BREZPLAČNA. Vsa gradiva in napotke si lahko naložite kar s spletne strani kot PDF datoteko. Vsa gradiva in napotki so namenjeni samo lažjemu razumevanju in učenju ter povečanju uporabnega ZNANJA.

NIKA-PIKA

Sporocila

POPRAVNI IZPIT

Mladi velikokrat slabo ocenijo potrebno angažiranje za
doseganje boljših učnih rezultatov. Posledice se pokažejo
ob koncu leta, ko je pritisk največji in bi v kratkem času
morali nadomestiti zamujeno. Veliko število mladih pred
preobilico nalog klone, posledica pa je POPRAVNI IZPIT.

Popravci niso krivica, temveč le odraz premalo vloženega dela posameznika med šolskim letom. Seveda, mladi velikokrat sprejemajo popravne izpite kot kazen, res pa je, da je sedaj potrebnega več dela v krajšem času in, da so velikokrat popravni izpiti lahko tudi vzpodbuda za več sprotnega dela v naslednjem šolskem letu. V splošnem pa ostaja v veljavi ugotovitev, da vsak, ki ima ob zaključku šolskega leta popravni izpit, tudi dobro ve, zakaj je bil pri nekem predmetu neuspešen in je tudi odgovoren za neuspeh.  Popravni izpit ni pogrom ali konec sveta, pač pa trenutek, ko so mladi soočeni z dejstvi, ki izhajajo iz njihovega slabega dela v minulem šolskem letu in trenutek zavedanja, da z enakim ravnanjem ni več mogoče biti uspešen. Večini mladih je srečanje s popravnim izpitom trenutek, ki močno spremeni njihov odnos do šole, izobraževanja, staršev, okolja in družbe, saj po uspešnem preizkusu pridobijo na zrelosti, samozavedanju in občutku odgovornosti do sebe in drugih.

Dejavnost NIKE-PIKE na področju učne pomoči zajema tudi priprave na popravne izpite iz predmetov MATEMATIKA in NEMŠKI JEZIK. Priprave za oba predmeta izvajamo za vse učence v devetletki od 5. razreda naprej ter dijake vseh srednjih šol.

NIKA-PIKA

INŠTRUKCIJE

INŠTRUKCIJE SO CILJNO NARAVNAN POUK

Učni program je obsežen in šolarjem je hitro podanih veliko informacij. Posredovana tematika marsikoga bega, zato ob intenzivnem osvajanju novih znanj le z lastnim delom, s težavo sprejema in obvladuje sprotne novosti. Občasno učencem potrebno pomoč večinoma zagotovijo starši in ožja družina. Vedno pa pomoč ni na voljo in v znanju nastajajo sive lise in luknje – potrebna je drugačna oblika pomoči. Takšno pomoč omogočajo inštrukcije.

Obseg in trajanje inštrukcij sta odvisna od ugotovljenih pomanjkljivostih pri obvladovanju tematike (lukenj v znanju in sivih lis) ter zmožnosti kandidata pri sprejemanju novosti. Individualna pomoč je namenjena vsem učencem in dijakom, tako tistim s slabšim uspehom kot tudi tistim, ki želijo dosegati več in izpopolniti v šoli pridobljeno znanje. Tutor, ki izvaja dejavnost inštrukcij, najprej z individualnim pristopom preveri znanje varovanca. Potrebne aktivnosti določita skupaj tutor in kandidat v dogovoru s starši. Ob tem opredelita tudi obliko – individualno delo ali aktivnosti v skupini.

Naloga tutorja je, da varovanca pripravi na spopad z neznano snovjo ter vzpodbudi interes za kasnejše samostojno učenje. Cilj inštrukcij ni samo popolnitev sivih lis in lukenj v znanju, temveč predvsem priprava varovanca na samostojno učenje.

Z individulno obravnavo ali z delom v majhnih ciljno usmerjenih skupinah 4 do 5 udeležencev tutor tematiko dodatno obrazloži, utrdi in osvojeno znanje preveri, dejavnost pa poteka sproščeno v mirnem, varnem in znanem okolju v prostorih NIKA-PIKE.

NIKA-PIKA Kaj je to?

Uspeh ni stalnica in je v največji meri odvisen od vloženega truda. Samo s trudom in vajo se je mogoče visoko povzpeti, uspeh brez ustreznega znanja pa je samo lepa želja. Znanje posredujejo v šolah, institucijah za izobraževanje, za pomoč pri razumevanju, utrjevanju in obvladovanju tem s področja izobraževanja pa so vrata pri NIKI-PIKI vedno odprta.

Kaj lahko ponudi  NIKA-PIKA ?

  • POMOČ PRI UČENJU za učence od 5. do 9. razreda devetletke
  • INŠTRUKCIJE ZA OSNOVNO IN SREDNJE ŠOLE (matematika, fizika, nemški, angleški in slovenski jezik)
  • VAJE POGOVORA V TUJEM JEZIKU (nemški in angleški jezik)
  • HITRO OSVAJANJE POGOVORNE NEMŠČINE (za zaposlitev v tujini ali delo s tujci)
  • DRUGE OBLIKE AKTIVNOSTI:
    – vaje pogovorne nemščine za dejavnost v tujini

Podrobnejše predstavitve so na spletni strani NIKE-PIKE.

Sabina

ZAKLJUČEK LETA 2012/13

Na osnovnih in srednjih šolah je do zaključka šolskega leta 2012/2013 še slaba dva meseca. Šolske aktivnosti se bodo sedaj, po pravkar iztekajočih se praznikih, nadaljevale v polnem teku. Veliko je še za postoriti, se naučiti, potrditi rezultate, pred zadnjimi razredi so zaključna preverjanja znanja, matura, zaključni izpiti, eksterna preverjanja…

Nato pa so za večino mladih počitnice, zaslužene ali pa tudi ne. Seveda, tisti, ki jim ni uspelo dosegati pozitivnih rezultatov do zaključka šolskega leta, bodo še malo počakali, nekateri kar ves čas počitnic, do ponovne priložnosti jeseni.

Tudi mladim bo potrebno kar nekaj časa, da se bodo sprostili od stresa zadnjih šolskih dni. Vsem učencem in dijakom želim obilo zabave, sprostitve in druženja, da bodo ob pričetku novega šolskega leta spočiti in pripravljeni na še bolj aktivno vključevanje v učni proces ter uspešno nadgradnjo že do sedaj pridobljenih znanj.

Vsako šolsko leto in napredovanje v naslednji razred ali letnik ni začetek nečesa novega, pomeni le nadgradnjo tistega znanja, ki ste ga mladi pridobili že do sedaj. V novem šolskem letu se boste srečali z že znanimi temami, ki bodo še nadgrajene in razširjene. Znanje boste samo širili in poglabljali, zato vse težko pridobljeno znanje iz leta, ki se približuje zaključku, ne vrzite čez ramo, češ, saj bomo to tematiko prve šolske ure še ponavljali.  Uspeh v izobraževalnem procesu ne temelji samo na reku “Repetitio ist mater studiorum!” (ponavljanje je mati modrosti), temveč predvsem na uspešnem pomnenju in razumevanju do sedaj pridobljenih znanj ter nadgradnjo z novimi spoznanji.

Temelj kakovostnega izobraževalnega procesa ohranjanje pridobljenega in uspešno nadgrajevanje znanja v novem šolskem letu. Uspeh pri šolanju ni samo lepo spričevalo z zbirko visokih ocen, temveč predvsem znanje, s katerim naučeno tudi lahko uporabite. Zato, mladi prijatelji, ne pozabite vsega, kar ste s pridnostjo, delom in premagovanjem težav do sedaj pridobili.

TRIKOTNIK USPEHA

Znanje ne pride samo, saj morajo mladi vložiti karTRIKOTNIK USPEHA znatne napore za uspeh v izobraževalnem procesu.

Starši se srečujejo s Kalvarijo na trgu dela, ki jo kriza še dodatno povečuje. Osnovnošolci, pa tudi dijaki zato večkrat ostajajo brez opore in pomoči tik pred ključno preverbo znanja, pisno nalogo  ali nastopom. Še pred letom ali dvema so starši takoj pristopili in zagotovili pomoč sami ali pri sorodnikih, znancih… Kako in kje sedaj najti učno pomoč, ki jo občasno potrebuje v Evropi skoraj 50% mladih v procesu šolanja?

Pri NIKI-PIKI smo model aktivnosti, ki mladim lahko zagotovi uspešno pot v izobraževalnem procesu,  poimenovali TRIKOTNIK USPEHA.

Tutorji pri NIKI-PIKI dopolnjujejo izobraževalni proces, pomoč šolarjem pa zagotovi lažje napredovanje in uspeh. Sodelovanje s šolami in starši predstavlja dober temelj za primerno pomoč mladim kandidatom, ki tako lažje pridobivajo temeljna znanja in napredujejo v učnem procesu.

TRIKOTNIK USPEHA je stalna naveza – družina s šolarjemNIKA-PIKAšola ter zagotavlja dobre možnosti za uspeh.