Domov » DEJAVNOSTI » INŠTRUKCIJE

INŠTRUKCIJE

INŠTRUKCIJE SO CILJNO NARAVNAN POUK

Učni program je obsežen in šolarjem je hitro podanih veliko informacij. Posredovana tematika marsikoga bega, zato ob intenzivnem osvajanju novih znanj le z lastnim delom, s težavo sprejema in obvladuje sprotne novosti. Občasno učencem potrebno pomoč večinoma zagotovijo starši in ožja družina. Vedno pa pomoč ni na voljo in v znanju nastajajo sive lise in luknje – potrebna je drugačna oblika pomoči. Takšno pomoč omogočajo inštrukcije.

Obseg in trajanje inštrukcij sta odvisna od ugotovljenih pomanjkljivostih pri obvladovanju tematike (lukenj v znanju in sivih lis) ter zmožnosti kandidata pri sprejemanju novosti. Individualna pomoč je namenjena vsem učencem in dijakom, tako tistim s slabšim uspehom kot tudi tistim, ki želijo dosegati več in izpopolniti v šoli pridobljeno znanje. Tutor, ki izvaja dejavnost inštrukcij, najprej z individualnim pristopom preveri znanje varovanca. Potrebne aktivnosti določita skupaj tutor in kandidat v dogovoru s starši. Ob tem opredelita tudi obliko – individualno delo ali aktivnosti v skupini.

Naloga tutorja je, da varovanca pripravi na spopad z neznano snovjo ter vzpodbudi interes za kasnejše samostojno učenje. Cilj inštrukcij ni samo popolnitev sivih lis in lukenj v znanju, temveč predvsem priprava varovanca na samostojno učenje.

Z individulno obravnavo ali z delom v majhnih ciljno usmerjenih skupinah 4 do 5 udeležencev tutor tematiko dodatno obrazloži, utrdi in osvojeno znanje preveri, dejavnost pa poteka sproščeno v mirnem, varnem in znanem okolju v prostorih NIKA-PIKE.