INŠTRUKCIJE

INŠTRUKCIJE SO CILJNO NARAVNAN POUK

Učni program je obsežen in šolarjem je hitro podanih veliko informacij. Posredovana tematika marsikoga bega, zato ob intenzivnem osvajanju novih znanj le z lastnim delom, s težavo sprejema in obvladuje sprotne novosti. Občasno učencem potrebno pomoč večinoma zagotovijo starši in ožja družina. Vedno pa pomoč ni na voljo in v znanju nastajajo sive lise in luknje – potrebna je drugačna oblika pomoči. Takšno pomoč omogočajo inštrukcije.

Obseg in trajanje inštrukcij sta odvisna od ugotovljenih pomanjkljivostih pri obvladovanju tematike (lukenj v znanju in sivih lis) ter zmožnosti kandidata pri sprejemanju novosti. Individualna pomoč je namenjena vsem učencem in dijakom, tako tistim s slabšim uspehom kot tudi tistim, ki želijo dosegati več in izpopolniti v šoli pridobljeno znanje. Tutor, ki izvaja dejavnost inštrukcij, najprej z individualnim pristopom preveri znanje varovanca. Potrebne aktivnosti določita skupaj tutor in kandidat v dogovoru s starši. Ob tem opredelita tudi obliko – individualno delo ali aktivnosti v skupini.

Naloga tutorja je, da varovanca pripravi na spopad z neznano snovjo ter vzpodbudi interes za kasnejše samostojno učenje. Cilj inštrukcij ni samo popolnitev sivih lis in lukenj v znanju, temveč predvsem priprava varovanca na samostojno učenje.

Z individulno obravnavo ali z delom v majhnih ciljno usmerjenih skupinah 4 do 5 udeležencev tutor tematiko dodatno obrazloži, utrdi in osvojeno znanje preveri, dejavnost pa poteka sproščeno v mirnem, varnem in znanem okolju v prostorih NIKA-PIKE.

ZAKLJUČEK LETA 2012/13

Na osnovnih in srednjih šolah je do zaključka šolskega leta 2012/2013 še slaba dva meseca. Šolske aktivnosti se bodo sedaj, po pravkar iztekajočih se praznikih, nadaljevale v polnem teku. Veliko je še za postoriti, se naučiti, potrditi rezultate, pred zadnjimi razredi so zaključna preverjanja znanja, matura, zaključni izpiti, eksterna preverjanja…

Nato pa so za večino mladih počitnice, zaslužene ali pa tudi ne. Seveda, tisti, ki jim ni uspelo dosegati pozitivnih rezultatov do zaključka šolskega leta, bodo še malo počakali, nekateri kar ves čas počitnic, do ponovne priložnosti jeseni.

Tudi mladim bo potrebno kar nekaj časa, da se bodo sprostili od stresa zadnjih šolskih dni. Vsem učencem in dijakom želim obilo zabave, sprostitve in druženja, da bodo ob pričetku novega šolskega leta spočiti in pripravljeni na še bolj aktivno vključevanje v učni proces ter uspešno nadgradnjo že do sedaj pridobljenih znanj.

Vsako šolsko leto in napredovanje v naslednji razred ali letnik ni začetek nečesa novega, pomeni le nadgradnjo tistega znanja, ki ste ga mladi pridobili že do sedaj. V novem šolskem letu se boste srečali z že znanimi temami, ki bodo še nadgrajene in razširjene. Znanje boste samo širili in poglabljali, zato vse težko pridobljeno znanje iz leta, ki se približuje zaključku, ne vrzite čez ramo, češ, saj bomo to tematiko prve šolske ure še ponavljali.  Uspeh v izobraževalnem procesu ne temelji samo na reku “Repetitio ist mater studiorum!” (ponavljanje je mati modrosti), temveč predvsem na uspešnem pomnenju in razumevanju do sedaj pridobljenih znanj ter nadgradnjo z novimi spoznanji.

Temelj kakovostnega izobraževalnega procesa ohranjanje pridobljenega in uspešno nadgrajevanje znanja v novem šolskem letu. Uspeh pri šolanju ni samo lepo spričevalo z zbirko visokih ocen, temveč predvsem znanje, s katerim naučeno tudi lahko uporabite. Zato, mladi prijatelji, ne pozabite vsega, kar ste s pridnostjo, delom in premagovanjem težav do sedaj pridobili.