POPRAVNI IZPIT

Mladi velikokrat slabo ocenijo potrebno angažiranje za
doseganje boljših učnih rezultatov. Posledice se pokažejo
ob koncu leta, ko je pritisk največji in bi v kratkem času
morali nadomestiti zamujeno. Veliko število mladih pred
preobilico nalog klone, posledica pa je POPRAVNI IZPIT.

Popravci niso krivica, temveč le odraz premalo vloženega dela posameznika med šolskim letom. Seveda, mladi velikokrat sprejemajo popravne izpite kot kazen, res pa je, da je sedaj potrebnega več dela v krajšem času in, da so velikokrat popravni izpiti lahko tudi vzpodbuda za več sprotnega dela v naslednjem šolskem letu. V splošnem pa ostaja v veljavi ugotovitev, da vsak, ki ima ob zaključku šolskega leta popravni izpit, tudi dobro ve, zakaj je bil pri nekem predmetu neuspešen in je tudi odgovoren za neuspeh.  Popravni izpit ni pogrom ali konec sveta, pač pa trenutek, ko so mladi soočeni z dejstvi, ki izhajajo iz njihovega slabega dela v minulem šolskem letu in trenutek zavedanja, da z enakim ravnanjem ni več mogoče biti uspešen. Večini mladih je srečanje s popravnim izpitom trenutek, ki močno spremeni njihov odnos do šole, izobraževanja, staršev, okolja in družbe, saj po uspešnem preizkusu pridobijo na zrelosti, samozavedanju in občutku odgovornosti do sebe in drugih.

Dejavnost NIKE-PIKE na področju učne pomoči zajema tudi priprave na popravne izpite iz predmetov MATEMATIKA in NEMŠKI JEZIK. Priprave za oba predmeta izvajamo za vse učence v devetletki od 5. razreda naprej ter dijake vseh srednjih šol.

NIKA-PIKA

ZAKLJUČEK LETA 2012/13

Na osnovnih in srednjih šolah je do zaključka šolskega leta 2012/2013 še slaba dva meseca. Šolske aktivnosti se bodo sedaj, po pravkar iztekajočih se praznikih, nadaljevale v polnem teku. Veliko je še za postoriti, se naučiti, potrditi rezultate, pred zadnjimi razredi so zaključna preverjanja znanja, matura, zaključni izpiti, eksterna preverjanja…

Nato pa so za večino mladih počitnice, zaslužene ali pa tudi ne. Seveda, tisti, ki jim ni uspelo dosegati pozitivnih rezultatov do zaključka šolskega leta, bodo še malo počakali, nekateri kar ves čas počitnic, do ponovne priložnosti jeseni.

Tudi mladim bo potrebno kar nekaj časa, da se bodo sprostili od stresa zadnjih šolskih dni. Vsem učencem in dijakom želim obilo zabave, sprostitve in druženja, da bodo ob pričetku novega šolskega leta spočiti in pripravljeni na še bolj aktivno vključevanje v učni proces ter uspešno nadgradnjo že do sedaj pridobljenih znanj.

Vsako šolsko leto in napredovanje v naslednji razred ali letnik ni začetek nečesa novega, pomeni le nadgradnjo tistega znanja, ki ste ga mladi pridobili že do sedaj. V novem šolskem letu se boste srečali z že znanimi temami, ki bodo še nadgrajene in razširjene. Znanje boste samo širili in poglabljali, zato vse težko pridobljeno znanje iz leta, ki se približuje zaključku, ne vrzite čez ramo, češ, saj bomo to tematiko prve šolske ure še ponavljali.  Uspeh v izobraževalnem procesu ne temelji samo na reku “Repetitio ist mater studiorum!” (ponavljanje je mati modrosti), temveč predvsem na uspešnem pomnenju in razumevanju do sedaj pridobljenih znanj ter nadgradnjo z novimi spoznanji.

Temelj kakovostnega izobraževalnega procesa ohranjanje pridobljenega in uspešno nadgrajevanje znanja v novem šolskem letu. Uspeh pri šolanju ni samo lepo spričevalo z zbirko visokih ocen, temveč predvsem znanje, s katerim naučeno tudi lahko uporabite. Zato, mladi prijatelji, ne pozabite vsega, kar ste s pridnostjo, delom in premagovanjem težav do sedaj pridobili.