POPRAVNI IZPIT

Mladi velikokrat slabo ocenijo potrebno angažiranje za
doseganje boljših učnih rezultatov. Posledice se pokažejo
ob koncu leta, ko je pritisk največji in bi v kratkem času
morali nadomestiti zamujeno. Veliko število mladih pred
preobilico nalog klone, posledica pa je POPRAVNI IZPIT.

Popravci niso krivica, temveč le odraz premalo vloženega dela posameznika med šolskim letom. Seveda, mladi velikokrat sprejemajo popravne izpite kot kazen, res pa je, da je sedaj potrebnega več dela v krajšem času in, da so velikokrat popravni izpiti lahko tudi vzpodbuda za več sprotnega dela v naslednjem šolskem letu. V splošnem pa ostaja v veljavi ugotovitev, da vsak, ki ima ob zaključku šolskega leta popravni izpit, tudi dobro ve, zakaj je bil pri nekem predmetu neuspešen in je tudi odgovoren za neuspeh.  Popravni izpit ni pogrom ali konec sveta, pač pa trenutek, ko so mladi soočeni z dejstvi, ki izhajajo iz njihovega slabega dela v minulem šolskem letu in trenutek zavedanja, da z enakim ravnanjem ni več mogoče biti uspešen. Večini mladih je srečanje s popravnim izpitom trenutek, ki močno spremeni njihov odnos do šole, izobraževanja, staršev, okolja in družbe, saj po uspešnem preizkusu pridobijo na zrelosti, samozavedanju in občutku odgovornosti do sebe in drugih.

Dejavnost NIKE-PIKE na področju učne pomoči zajema tudi priprave na popravne izpite iz predmetov MATEMATIKA in NEMŠKI JEZIK. Priprave za oba predmeta izvajamo za vse učence v devetletki od 5. razreda naprej ter dijake vseh srednjih šol.

NIKA-PIKA

TRIKOTNIK USPEHA

Znanje ne pride samo, saj morajo mladi vložiti karTRIKOTNIK USPEHA znatne napore za uspeh v izobraževalnem procesu.

Starši se srečujejo s Kalvarijo na trgu dela, ki jo kriza še dodatno povečuje. Osnovnošolci, pa tudi dijaki zato večkrat ostajajo brez opore in pomoči tik pred ključno preverbo znanja, pisno nalogo  ali nastopom. Še pred letom ali dvema so starši takoj pristopili in zagotovili pomoč sami ali pri sorodnikih, znancih… Kako in kje sedaj najti učno pomoč, ki jo občasno potrebuje v Evropi skoraj 50% mladih v procesu šolanja?

Pri NIKI-PIKI smo model aktivnosti, ki mladim lahko zagotovi uspešno pot v izobraževalnem procesu,  poimenovali TRIKOTNIK USPEHA.

Tutorji pri NIKI-PIKI dopolnjujejo izobraževalni proces, pomoč šolarjem pa zagotovi lažje napredovanje in uspeh. Sodelovanje s šolami in starši predstavlja dober temelj za primerno pomoč mladim kandidatom, ki tako lažje pridobivajo temeljna znanja in napredujejo v učnem procesu.

TRIKOTNIK USPEHA je stalna naveza – družina s šolarjemNIKA-PIKAšola ter zagotavlja dobre možnosti za uspeh.