INŠTRUKCIJE

INŠTRUKCIJE SO CILJNO NARAVNAN POUK

Učni program je obsežen in šolarjem je hitro podanih veliko informacij. Posredovana tematika marsikoga bega, zato ob intenzivnem osvajanju novih znanj le z lastnim delom, s težavo sprejema in obvladuje sprotne novosti. Občasno učencem potrebno pomoč večinoma zagotovijo starši in ožja družina. Vedno pa pomoč ni na voljo in v znanju nastajajo sive lise in luknje – potrebna je drugačna oblika pomoči. Takšno pomoč omogočajo inštrukcije.

Obseg in trajanje inštrukcij sta odvisna od ugotovljenih pomanjkljivostih pri obvladovanju tematike (lukenj v znanju in sivih lis) ter zmožnosti kandidata pri sprejemanju novosti. Individualna pomoč je namenjena vsem učencem in dijakom, tako tistim s slabšim uspehom kot tudi tistim, ki želijo dosegati več in izpopolniti v šoli pridobljeno znanje. Tutor, ki izvaja dejavnost inštrukcij, najprej z individualnim pristopom preveri znanje varovanca. Potrebne aktivnosti določita skupaj tutor in kandidat v dogovoru s starši. Ob tem opredelita tudi obliko – individualno delo ali aktivnosti v skupini.

Naloga tutorja je, da varovanca pripravi na spopad z neznano snovjo ter vzpodbudi interes za kasnejše samostojno učenje. Cilj inštrukcij ni samo popolnitev sivih lis in lukenj v znanju, temveč predvsem priprava varovanca na samostojno učenje.

Z individulno obravnavo ali z delom v majhnih ciljno usmerjenih skupinah 4 do 5 udeležencev tutor tematiko dodatno obrazloži, utrdi in osvojeno znanje preveri, dejavnost pa poteka sproščeno v mirnem, varnem in znanem okolju v prostorih NIKA-PIKE.

NIKA-PIKA Kaj je to?

Uspeh ni stalnica in je v največji meri odvisen od vloženega truda. Samo s trudom in vajo se je mogoče visoko povzpeti, uspeh brez ustreznega znanja pa je samo lepa želja. Znanje posredujejo v šolah, institucijah za izobraževanje, za pomoč pri razumevanju, utrjevanju in obvladovanju tem s področja izobraževanja pa so vrata pri NIKI-PIKI vedno odprta.

Kaj lahko ponudi  NIKA-PIKA ?

  • POMOČ PRI UČENJU za učence od 5. do 9. razreda devetletke
  • INŠTRUKCIJE ZA OSNOVNO IN SREDNJE ŠOLE (matematika, fizika, nemški, angleški in slovenski jezik)
  • VAJE POGOVORA V TUJEM JEZIKU (nemški in angleški jezik)
  • HITRO OSVAJANJE POGOVORNE NEMŠČINE (za zaposlitev v tujini ali delo s tujci)
  • DRUGE OBLIKE AKTIVNOSTI:
    – vaje pogovorne nemščine za dejavnost v tujini

Podrobnejše predstavitve so na spletni strani NIKE-PIKE.

Sabina